Amatör telsizci kimdir? ne yapar? amatör telsizcilik nedir? Amatör telsizciliğin amacı nedir? faaliyet konusu nedir? Bu sorulara cevap bulursak amatör telsizcilik belgesinin kullanım amacı da otomatik olarak cevap bulacak zaten...

Hiçbir maddi ve siyasi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine bağlı kalmak şartıyla kişisel istek ve çabasıyla radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla faaliyet gösteren gerçek kişilere amatör telsizci deniliyor. Ticari ve siyasi yayın çıkarları gözetmeden, bireysel olarak ulusal ve uluslararası ve hatta uzay istasyonları ile rayo haberleşmesini ve bu konularla ilgili tüm araştırmaları kapsayan bir hobidir amatör telsizcilik.

 

Kişinin kendini geliştirmeye yönelik olarak ülkesinde ve dünyadaki diğer radyo amatörleriyle haberleşerek, telsiz haberleşme teknolojisi alanında teknik bilgi alışverişinde bulunarak kendisinin ve ülkesinin adını tüm dünyaya duyuracak şekilde, ulusal ve uluslararası kanunlar çerçevesinde gösterilen faaliyetlerin tümüne de amatör telsizcilik denebilir.

Amatör telsizciler satın aldıkları veya kendi imkanlarıyla geliştirdikleri cihazlarıyla devletin tahsis etmiş olduğu frekans aralıklarında haberleşme sağlarlar. Dünyada yaklaşık 4 milyon, ülkemizde de 10 bin civarında amatör telsizci vardır. Çalışılan cihazlar, çeşitli alıcı vericiler, antenler, sabit telsizler, araç telsizleri, el telsizleri, mors kodu için alıcı ve verici cihazları gibi sayılabilir. 

Olağan üstü afet gibi durumlarda neden amatör telsizcilere ihtiyaç duyulur? Ülkemizde çok üzücü ki yakın geçmişte de büyük doğa afetleri yaşanmış ve birçok  insanımız hayatını kaybetmiştir... Bu gibi durumlarda ilk yardım kadar haberleşme de hayati önem taşıyan bir gerekliliktir. Yaşanan tecrübeler göstermiştir ki  günümüz teknolojisi ne yazık ki afet durumunda hizmet veremez duruma gelmektedir. sabit hatlar, mobil gsm hatları, internet vb. haberleşmeye imkan vermemektedir. İnsanların panikle telefona sarılıp santrallerin kilitlenmesi de ayrı bir faktör olabilir... Son zamanlarda bu gibi durumlar için ortak bir haberleşme kanalı yapılması konusunda çalışılsa da yetersizdir. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada aynı sorunlar başgöstermektedir. İşte tam da bu durumda tamamen gönüllü olarak amatör telsizciler devreye girmektedir. Bölgede hali hazırda kurulu olan röleler ile veya röleler hasar görmüşse mobil istasyonlar kurarak çevre iller ve/veya ülkelerle haberleşmeyi sağlayabilmektedirler. 

Peki dilediğimiz her zaman, her yer ile, telsiz görüşmesi yapılabilir mi? Kısmi olarak hem evet hem hayır. Çünkü uzak mesafe haberleşmeleri genellikle HF yani yüksek frekans (Hight Frequances) cihazlarla yapılır. Bu telsizlerin haberleşme şekli bildiğimiz el telsizlerinden farklı ve sabit cihazlardır. HF haberleşmesi, güneşin hareketlerine, atmosferik şartlara, mevsimlere göre farklılık gösterir. Bu yüzden her zaman her yer ile görüşmek tam anlamıyla mümkün olmasa da daha kısa mesafelerde görüşme yapmak her zaman mümkün olabilir...

Amatör telsizciliğin halk arasında kullanılan Cb halk bandıyla uzaktan yakından hiç bir alakası yoktur. Bugün etkinliğini yitirmiş olan cb bandı kullanıcıları bizim gibi sınava tabi tutularak lisans sahibi olmuş kişilerden oluşmadığı için ülkemizde kontrolü tam anlamıyla yapılamadığından amacı dışına çıkmış, gören bilen kişiler tarafından hoş karşılanmayan bir duruma gelmiştir. Geçmiş dönemlerde oldukça popüler olmasına rağmen yerini cep telefonlarına ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni iletişim araçlarına bırakmıştır. Yine CB lerden kalma bir deyim olan break break arkadaş arıyorum gibi üsluplar bizde asla kullanılmamakla birlikte yakıştırması veya benzetmesi dahi yapılmamalıdır. 

Amatör telsizci, centilmendir, sadıktır, dosttur, vatan severdir, kanunlara nizamlara uyar, konuşmasına üslübuna dikkat eder. Belirli bir eğitimden geçerek ve sınava tabi tutularak dünyanın her yerinde geçerli olan ve üzerinde sadece o kişiye ait olan çağrı adı yazılı lisansını alır ve amatör faaliyetlerine o şekilde başlar. Belli kanunlar çerçevesinde bu bir gerekliliktir ve çağrı adı olmayan dolayısıyla lisansı olmayan kişiler telsizle görüşme sağlayamaz. Sağlamaya çalışsa da karşısında muhatap bulamaz. Tespiti halinde de kanunun ilgili yaptırımlarıyla cezalandırılır. 

Sonuç olarak toparlarsak bu belgeyi almak için önce başvuruda bulunup sınava tabi tutuluyorsun. Sınavı geçtikten sonra adli sicil durumun gözden geçiriliyor. Herhangi bir adli olayda kaydın bulunmuyorsa, devlet sana özel çağrı adı tahsis edip lisansını teslim ediyor. Bu sürecin tamamı, kontrolü, nizamı, düzeni sağlamak amacıyla olup amatör frekansları cb halk bandı seviyesinden ayırmak olduğunu düşünüyorum. Umarım sorularına cevap bulmuşumdur. 73...

(73 nedemek? Amatör telsizcilik alanında, dünyanın her yerinde tek bir anlamı vardır. "Selamlar" demektir. Bu ifade konuşmaya başlamadan önce karşı taraftaki kişiyi selamlamak veya tam tersi, konuşmayı sonlandırdıktan sonra selam ve saygıyı ifade eden bir işarettir.)

 

  • Amatör Telsizcilik (Amatör Radyoculuk), Birleşmiş Milletler’e bağlı bir uzmanlık kuruluşu olan ve haberleşme (telekomünikasyon) konusundaki evrensel düzenleyici kurum sıfatını taşıyan“Uluslararası Telekomünikasyon Birliği - International Telecommunication Union - ITU” tarafınca tanımlanmış bir “Haberleşme Servisi” niteliğindedir. Dolayısıyla, radyo, televizyon, deniz telsizi, hava telsizi, kara telsizi ve benzeri gibi diğer servislerle eşdeğer bir haberleşme etkinliğidir.

 

  • Tanımı; “Amatör Radyo Servisi, bireylerin kendilerini haberleşme ve haberleşme elektroniğinde yetiştirmelerine yönelik gayri ticari , siyasi boyutu olmayan ve deneysel bir haberleşme servisi”şeklindedir.

 

  • “Amatör” ibaresi, bu haberleşme servisinin ticari (profesyonel) nitelik taşımadığının ve sadece merak, ilgi ve sevgi nedeniyle yapıldığının vurgusudur. “Amatör” kelimesi, “aşk, sevgi” anlamına gelen Latince “Amor” kelimesinin bir türevidir.

 

  • Dolayısıyla, “amatör” kelimesi, çoğu kez yanlış kullanım nedeniyle sanıldığı üzere “aşağılayıcı” bir anlama sahip değildir. Olimpiyatlarda yarışan sporcularda “amatör” olma koşulunun aranması, olimpiyatlarda madalya almayı “küçük düşürmez”.

 

  • Bu kelimenin karşıtı olan “profesyonel” kelimesi ise, bir iş veya etkinliğin “meslek gereği ve ücret karşılığı yapıldığı” anlamına gelir. İşini kötü yapan bir profesyonel, (sıkça kullanılan yanlış tanımlamadaki gibi) “amatör” değil, sadece “kötü bir profesyoneldir”.

 

  • Telsiz haberleşmesinin ilk günlerinden beri var olan, “Haberleşme Servisi” kavramının doğduğu 1925 yılından beri de “servis” sıfatına sahip olan Amatör Radyo Servisine tahsis edilmiş frekans bantları vardır. Bunlar frekans spektrumunun her bölümüne yayılmıştır.

 

  • ITU tanımındaki “deneysel” ibaresi, Amatör Radyoculuğun en önemli özelliği ve bu servis tarafından haberleşme teknolojisine kazandırılmış sayısız teknolojinin temelidir. Bunların başında kısa dalga (HF) haberleşmesi, yörüngesel hareketli mikro uydu teknolojisi ve değişik sayısal haberleşme yöntemleri gelir.

 

  • Bununla birlikte, servisin topluma verdiği katkıların en ön sıralarında “afet haberleşmesi” gelir. Amatör Radyoculuğun ilk günlerinden beri verilen bu hizmet, önemini günümüzde korumaya devam etmektedir. Gelişen ticari teknolojilerin kırılganlığı dünyanın her yerindeki  büyük afetlerde her defa görülmüş, “her şey bittiği zaman” ise Amatör Radyo Servisi “altın saatlerin tek güvenilir haberleşme kaynağı” olmuştur.

 

  • ITU düzenlemeleri ve bunun paralelinde ülkemizde yayımlanan mevzuat çerçevesinde Türkiye’de yürütülen çalışmalara katılım, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından düzenlenen sınavlarda belge almaya koşuttur. Sınav ve belge alma ile ilgili yönetmelik KEGM Amatör Telsizcilik Sınav ve Belge Yönetmeliği'nde düzenlenmiş olup, Faaliyetlerle ilgili teknik kurallar ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanmış olan “Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği” belgesinin “Amatör Telsiz” konusundaki bölümünde çerçevelenmiş bulunmaktadır.

 

Amatör Telsizcilik Nedir?

Amatör Telsizci Nasıl Olunur?

Amatör telsizci olmak için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavlara girmek ve başarılı olmak gerekmektedir. Sınavlar her yıl Mayıs ve Kasım aylarında yapıldığı gibi ihtiyaç olması durumunda kurum tarafından belirlenen tarihlerde ve yerlerde de yapılabilir. Tüm bu işlemlerdeki tasarruf KEGM’nün yetkisindedir. Amatör Telsizcilik Sınavının yer ve zamanı sınav tarihinden en az 30 gün önce KEGM’nün internet sayfasından duyurulmaktadır. (www.kiyiemniyeti.gov.tr)

 
Amatör telsizcilik sınavı için başvuruda bulunacakların on iki (12) yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olması zorunludur. Reşit olmayanların yazılı olarak veli/vasi izni olması gerekmektedir.

 
Sınav giriş ücretini yatıranlar amatör telsizcilik sınav başvurularını KEGM web sayfasından elektronik ortamda yapabilecekleri gibi web sayfasından edinebilecekleri başvuru formlarını doldurarak şahsen veya posta yoluyla yapabilir.

 
Sınav giriş ücretinde KEGM’ce Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir. Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları sınav ücretinden muaftır.


Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde sınava girme hakkı kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilir ve sınava girme hakkı kazanan adayların listesi KEGM web sayfasında ilan edilir. Kabul edilmeyen başvurular gerekçeleri ile müracaatçılara bildirilir.

Amatör Telsizciler belge sınıfına göre A, B ve C sınıfı olarak üçe ayrılır.


A sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz istasyonları’nın Tablo-1’inde belirtilen tüm frekans bantlarında, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar,


B sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz istasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirtilen frekans bantların, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.


C sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirlenen Spektrumun bir bölümüne düşük güç seviyelerinde kısıtlı erişimi sağlar Sınavda A ve B sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 75 puan alanlar A sınıfı, 60-74 arası puan alanlar B sınıfı; C sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 60 puan alan adaylar C sınıfı amatör telsizcilik belgesi almaya hak kazanırlar.
 

Sınav çoktan seçmeli elli sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır. Engelli adaylar için sınav komisyonu gerekli önlemleri alır. Kopya çektiği tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır ve bir sonraki sınav başvurusu kabul edilmez. Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olan adaylar, teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar.


Amatör telsizcilik sınavında başarılı olanlar sınavdan sonra en geç bir yıl içerisinde KEGM'ne şahsen veya posta yolu ile aşağıdaki evrakları ulaştırarak amatör telsizcilik belgelerini edinebilirler. 

 

1) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru,

2) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf, 

3) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belgenin aslı veya fotokopisi, 

4) 18 yaşından küçük olanlarda veli ya da vasi oluru.

 

Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 

www.trac.org.tr

TA Bölge Haritası

1. Bölge : ÇANAKKALE AVRUPA, EDİRNE, İSTANBUL AVRUPA, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ

2. Bölge : ANKARA, BARTIN, BİLECİK, BOLU, DÜZCE, ESKİŞEHİR, İSTANBUL ASYA, KARABÜK, KIRIKKALE, KOCAELİ, SAKARYA, YALOVA, 

                ZONGULDAK


3. Bölge : BALIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE ASYA, İZMİR, MANİSA

 

4. Bölge : AFYON, ANTALYA, AYDIN, BURDUR, DENİZLİ, İSPARTA, KÜTAHYA, MUĞLA, UŞAK 

 

5. Bölge : ADANA, AKSARAY, HATAY, KARAMAN, KONYA, MERSİN, NEVŞEHİR, NİĞDE, OSMANİYE

 

6. Bölge : AMASYA, ÇANKIRI, ÇORUM, KASTAMONU, KIRŞEHİR, SAMSUN, SİNOP, TOKAT, YOZGAT 

 

7. Bölge : BAYBURT, ERZİNCAN, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, KAYSERİ, ORDU, SİVAS, TRABZON, TUNCELİ

 

8. Bölge : ADIYAMAN, BİNGÖL, DİYARBAKIR, ELAZIĞ, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, KİLİS, MALATYA, MARDİN, ŞANLIURFA, ŞIRNAK

9. Bölge : AĞRI, ARDAHAN, ARTVİN, BATMAN, BİTLİS, ERZURUM, HAKKARİ, IĞDIR, KARS, MUŞ, RİZE, SİİRT, VAN

 

0. Bölge : TÜM ADALAR 

Uluslararası ve Milli Fonotonik alfabeler

ULUSLAR ARASI HABERLEŞMEDE KULLANILAN Q KODLARI

 

Günümüzde çok çeşitli elektronik haberleşme yolları kullanılmaktadır. Bu çeşitli haberleşme yolları kullanılırken ana amaç, her türlü bilginin  en kısa sürere ve doğru olarak karşı tarafa iletilmesidir. Özellikle acele, güvenlik, tehlike, emniyet vb. durumlarda haberleşme yollarını fazla meşgul etmeden, bilgiyi  geciktirmeden ve yabancı dille anlaşamayan radyo operatörlerinin daha kolay anlaşmasını sağlamak  için bazı kodlar kullanılır. Bunlar Q, Z, Servis, Sinpo ve Sinpfemo kodlarıdır.

 

Bu kodlardan Q Kodlarının orjinalleri 1909 yılında İngiliz hükümeti tarafından öncelikle gemi ve kıyı istasyonlarının haberleşmesinde kullanımı için tasarlanmış ve kısaltmaların listesi oluşturulmuştur. Kullanım kolaylığı, anlaşılırlık, akıcılık, hızlılık vb. pozitif yönlerinin yanında deniz taşıtlarının haberleşmesi başta olmak üzere ingilizce bilmemenin eksikliğini ordadan kaldıran Q Kodları bütün dünyada tüm haberleşme alanlarında hızla kabul görmüştür.

 

Londra’da 1912 ve 1913 yıllarında yapılan toplantılar sonucu,  Üçüncü Uluslararası Radyo-telgraf Sözleşmesi ile Servis Yönetmeliği’ne radyo ve telgraf iletişiminde kullanılmak üzere toplam 45 adet Q Kodu kısaltması listesi eklenmiştir.

 

Bu kodlar 1965 yılında  ARRL Amateur Radio Station Log Book’ta yayınlanmıştır ve günümüzde tüm amatör telsizciler tarafından çok geniş olarak kullanılmaktadır.

 

Bugüne anlam bakımından genişleyerek ve sayısal açından çoğalarak gelen bu kodlarla bir uçak pilotu “Kanadım eyik mi ?” sorusunu bile sorabilmektedir.

 

Yazımızda konu olan Q (kû) kodları; Q hafiyle başlayıp iki tamamlayıcı harften oluşan toplam üç harflik dizi şeklindedir. Q Kodları kullanımda ikinci harflerine göre de genel (QRA-QUZ), hava (QAA-QNZ ) ve deniz (QOA-QOZ) olarak gruplandırılmasına rağmen hemen hemen bütün Q Kodları elektronik haberleşme dallarında grup farkı gözetmeksizin kullanılmaktadır.

 

Q Kodları genelde soru ve cevap biçiminde kullanıldığından bu şekilde yazılmıştır. Haberleşme esnasında soru şeklinde vurgulanır veya soru işaretiyle kullanılırsa soru yazılı sütundaki anlamı taşır. Örneğin : QRA ? : Sizin istasyonunuzun çağrı işareti (adı, kodu) nedir?

 

Bazen Q kodlarıyla birlikte; isim, sözcük, frekans, sayı vb. ekler kullanılır. Bu ekler Q kodlarıyla sorulan, cevaplanan veya bilgi verilen konunun (Q kodunun) tamamlayıcısıdır. Örneğin; QRN 3 : Vericinizin emisyonu (sinyali/ işaretleri ) orta şiddette atmosferik karıştırmayla alınıyor anlamındadır.

 

Q kodları uluslararası anlam taşıyan kodlar olmasına rağmen hava, deniz, kara, amatör, askeri, arama-kurtarma, yerel, diğer branş ve ihtisas ihtisas dalları vb. elektronik haberleşmelerde esas anlamına aynı paralellikte anlamlarda da kullanılmaktadır. Örnek : QTH : Genel olarak “Enlem ve boylam derecelerine (ya da belli bir coğrafi noktaya göre) bulunduğunuz yer.” şeklinde anlam ifade etmektedir. Türkiye içi bir radyo habeleşmesinde QTH Bursa ifadesinde istasyonum Bursa ilindedir ya da Bursa ilinden çıkış yapıyorum şeklinde anlaşılacaktır. Bursa il merkezindeki bir radyo haberleşmesinde ise “Şu anda QTH’teyim.” şeklindeki ifadeden “ikametten çıkış yapıyorum (evdeyim)” şeklinde anlam çıkarılabilmektedir.

 

Q kodları çok daha fazla sayıda olmasına rağmen, Q kodları listesi amatör telsizcilikte gerekenler  ve kurtarma ile ilgili olanlar, alfabetik sıraya göre, çok kullanılanlar ve önemli olanlar yazılmıştır.

 

Q Kodları tek tek İngiliz alfabesi ile telaffuz edilir. İngiliz alfabesinin okunuşu aşağıda verilmiştir.

           

Aa       Bb       Cc       Dd       Ee        Ff        Gg         Hh       Ii           Jj         Kk       Ll        Mm         

ey        bi         si         di         i           ef         ci         eyç      ay        cey      key      el         em

 

Nn       Oo       Pp        Qq       Rr         Ss        Tt         Uu       Vv       Ww         Xx        Yy         Zz

en        o          pi         kû        ar         es         ti          yu        vi         dablyu  eks       vay       zet

 

Örnek: QNY = Qû eN vaY şeklinde telaffuz edilir.

 

 

QCX   Tam çağrı işaretiniz nedir ?

QCB   Gecikmenin nedeni nedir ?

QMH   ... KHz (MHz) de alma ve göndermeye geçiniz. 5 dakika içinde iletişim sağlanamazsa yine şimdiki frekansa dönünüz.

QMU   ... (yer) de yüzey sıcaklığı nedir ?               

QNT   ... (yer) de yüzey rüzgarının en yüksek hızı nedir ?

QNY   ... (yer/bölge) de şu andaki hava durumu ve yoğunluğu nedir ?

QOF   İşaretlerimin (alış, yazış) netlik kalitesi  nedir?

QRA   İstasyonunuzun (geminizin) çağrı işareti veya adı nedir ?

QRB   İstasyonlarımız arasındaki uzaklık (kuş uçuşu) yaklaşık ne kadardır ? (distance) 

QRD   Nereden gelip nereye gidiyorsunuz ? ... dan gelip ... ya gidiyorum

QRI     Göndermemin tonu nasıldır ? 1- iyi 2- değişken 3- kötü

QRL    Meşgul müsünüz ? Meşgulüm

QRO   Vericimin gücünü yükselteyim mi ? nedir? Vericimin gücünü yükseltiyorum

QRP    Vericimin gücünü azaltayım mı ? Vericimin gücünü azaltıyorum

QRT    Göndermeyi durdurayım mı ? Göndermeyi durduruyorum

QRV   Hazır mısınız ? Hazırım        

QRX   Beni yeniden ne zaman çağıracaksınız ? saat ... da ... Mhz den yeniden çağrı yapacağım

QRZ    Beni kim çağırıyor ? 

QSK    İletişiminiz arasında beni duyabiliyor muzunuz ?    İletişimimiz arasında sizi duyabiliyorum

           Duyabiliyorsanız göndermeniz sırasında sizi kesebilir miyim. (Araya girmek) Göndermemizin arasına girebilirsiniz.

QSL    Alındığını onaylar mısınız ?   Alındığını onaylıyorum.

QSS    Hangi çalışma frekansını kullanacaksınız ?  ... .KHz (MHz) frekansını kullanacağım.

QSW   Bu frekans ya da ..... KHz (MHz) üzerinden ... ile gönderme yapacak mısınız ? Bu frekans ya da ... KHz (MHz) üzerinden gönderme yapacağım.

QSX    ... (ad/çağrı işareti) ni ... KHz (MHz) ya da band ya da kanal üzerinde dinleyecek misiniz ?  kanal üzerinde dinliyorum.

QSY   Yayını  değiştireyim mi ?

QTH   Bulunduğunuz yer neresidir ?

QTR    Doğru ..... (LOCAL/GMT) saat kaçtır ?

QTU    İstasyonunuz hangi saatlerde açık bulunuyor ?

QTX    Benimle daha sonra iletişim yapmak için ben yeniden söyleyinceye (ya da ..... saate) kadar istasyonunuzu açık tutar mısınız ?

QRK   Emisyonumun  (ya da ..... nın sinyalinin) anlaşılabilirliği nasıldır ? İşaretlerinizin (ya da .... nın sinyalinin) anlaşılabilirliliği ..... dir.

           

            (Radyo/Okunabilirlik/Modülasyon derecesi)                          1  Kötü.

            (Hemen hemen bütün haberleşme ve iletişim                        2  Zayıf.

            sistemlerinde beş üzerinden ölçülür ve rapor verilik)             3  Orta.

                                                                                                          4  Anlaşılabilir, iyi.

                                                                                                          5  Çok iyi.

 

QSA    İşaretlerimin  (emisyonumun, sinyalimin) gücü nasıldır ?  İşaretlerinizin ya da .... (ad/çağrı işareti) nın işaretlerinin gücü ..... dir.

 

            (Sinyal alış derecesi: Amatör telsizcilikte ve                          1-5 üzerinden                     1-10 üzerinden

             Halk Bandında 10 üzerinden değerlendirilir.)                       1  Güçlükle duyulabiliyor    1-2  

            (Bazı haberleşme ve iletişim sistemlerinde beş,                    2      Güçsüz, zayıf              3-4

            bazılarında ise 10 üzerinden ölçülür ve rapor                       3        Orta, iyice                 5-6

            verilir.)                                                                                  4        Güçlü, iyi                  7-8

                                                                                                         5   Çok güçlü, çok iyi          9-+

 

 

QSO    ..... (ad/çağrı işareti) ile iletişim kurabiliyor musunuz ?        (Telsiz ile haberleşme yapmak.)

                          

   

                                                                                                          1  Kötü.

            (Hemen hemen bütün haberleşme ve iletişim                        2  Zayıf.

            sistemlerinde beş üzerinden ölçülür ve rapor                        3  Orta.

            verilir.)                                                                                   4  Anlaşılabilir, iyi.

                                                                                                          5  Çok iyi.

 

 

Devamı ve çok daha fazlası için kaynak: http://www.radyoamatorleri.com

Türkiye Radyo Amatörleri Röle,Aprs,Echolink Frekans Listesi

Gonca Suyu'ndan Dünyaya 73!

 

16.03.2015

 

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. yıl kutlama ve kara savaşlarının anma törenlerinden önce istasyonun kurulumu ve hazırlanması için bizde 1. Bölgede bulunan Kilitbahir köyündeki Goncasuyu istasyonundaydık.

 
TRAC Çanakkale şubesi olarak Mart ayındaki 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliğimiz başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ardından 22-26 Nisan 2015 tarihlerinde Avustralya ve Yeni Zelandalı radyo amatörlerinin de misafir olarak katılımının planlandığını ve yine nasip olursa bizimde orada olacağımız bir etkinlik daha düzenleyeceğiz…

Dünya harp tarihinde ilk elektronik harp haberleşmesi karıştırması yapan Gonca Suyu Telsiz istasyonunun tarihteki yeri ve önemi ile ilgili kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. 

Goncasuyu’nda bulunan telsiz telgraf istasyonu savaş sırasında bir muhabere aracıydı. Bu mevkiden iki şekilde yararlanıyordu. Biri muhaberenin hızlı olması, diğeri de değişik dilleri bilen muhabere subayları sayesinde düşman haberleşmesini dinleyerek bilgi almaktı.
Burada görev yapan Tevfik Rıza Bey, düşmanın haberleşmesini engellemek için yaptıklarını şöyle anlatıyordu: 

“Goncasuyu’ndan 20 km uzaklıktaki Ali Bey Çiftliği’ne gittik… Hemen direk ve anteni kurmaya başladık. Üç saat sonra ise bizim Goncasuyu’ndaki bölüğümüzle konuşmaya başladık. Karşı tarafın telgraflarını aldık. Fakat biz gönderemedik. Düşmanın radyo dalgalarını bizim telsizden sürekli ve hızlı dalgalar göndererek harap ediyorduk. Yerimizin anlaşılması halinde düşman bizim telsiz telgraf cihazımızı ortadan kaldırmak isteyecektir.”(Yıl 1914)

Gonca Tepe Boğaza ve Mecidiye Tabyalarına hâkim bir tepede bulunmaktadır. Mecidiye Tabyalarının korunması, kontrolü, denizdeki tehlikeli gelişmeleri gözetleme ve haberleşme, yeri geldiğinde kara harekâtlarında tabyalara destek için yapılmıştır. Boğazdaki en uygun haberleşme noktası burasıdır. I.Dünya savaşı sırasında burada bir haberleşme ve telsiz istasyonu bulunmaktadır ve büyük bir stratejik öneme sahiptir.

Gonca Suyu'ndaki Etkinliğimizin 2. Etabı

 

 

26 Nisan 2015 Pazar günü Goncasuyu projesi kapsamında, projeye katılanlar için hazırlanan madalyon takdimi ve belge töreninden kesitler...

 

Cep telefonuyla çektiğim için videonun kalitesi çok iyi olmamakla birlikte rüzgar nedeniyle videonun sesi de biraz az. Bu durum için kusuruma bakmayın.

 

Orada olan, şahsen tanıştığım, tanışamadığım tüm arkadaş ve abilerime selamlarımı gönderiyorum. Bir sonraki etkinlikte inşallah bir araya gelmek dileğiyle şahsım ve TRAC Çanakkale şubem adına katılımlarınız ve bu harika organizasyondaki tüm emekleriniz için teşekkürlerimi sunarım.

 

TA1AAT/3 73!  www.goncasuyu.org

 

 

APRS Droid

 

27.06.2015

 

Merhaba arkadaşlar sizlere elimden geldiğince ve bildiğim kadarıyla, adındanda anlaşılacağı üzere, android cihazlarda çalışan APRS programını tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle APRS nedir? ne amaçla kullanılır bunlara değinelim isterseniz...
 
APRS: (Automatic Position Reporting System) Otomatik yer bildirim sistemi diyebiliriz. Özet olarak telsiz üzerinden, o anda bulunulan yerin bildirilmesi, durum info mesajı, denizden yüksekliği, hareket halindeyse hızı vs. gibi bilgilerin çeşitli ikonlarla belirtilmesidir. Bu bilgilerin ve aprs kullanan diğer amatör telsizcilerin takip edildiği haritanın adresi ise www.aprs.fi dir.

APRS sisteminin ilk amacı mevki bildirmek olmakla birlikte, geçen süre içerisinde, karşılıklı mesaj alıp gönderme, otomatik meteoroloji sistemlerinin APRS ye eklenmesi, anlık deprem takibi gibi detaylar ile kullanımı genişletilmiştir.

 

Medeniyetten uzak, cep telefonlarının bile çekmediği, dağ bayır gibi kırsal bir alanda, acil bir durum yaşandığında, kaybolduğunuzda vs... yeni nesil el telsizlerinde ve araç telsizlerinde bulunan APRS özelliği sayesinde yardım çağırabilir ve harita üzerinden konumunuzu gönderebilirsiniz. Hayati önem taşıyan bu özellik acil durumlarda hayatınızı kurtarabileceği gibi acil olmayan durumlarda da telsiz üzerinden, tabiri caiz ise mobil telefonlarda kullandığımız foursquare ya da swarm applikasyonlarına benzer ve eğlencelidir :) 

 

Telsizinizde APRS özelliği yok ise tam da imdadınıza yetişen android uygulama budur. APRSdroid

 

Uygulamayı cihazınıza iki farklı yöntemle yükleyebilirsiniz...

 

 

Devamı için tıklayınız...

Radyo Amatörleri Olarak Çan'da Biraraya Geldik

 

11.10.2015

 


Çanakkale, Çan, Edremit, Gönen, Bursa, İstanbul radyo amatörleri olarak, Çan ekibinin davetiyle bir araya geldik. Bu harika organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürler 73!
 
Pazar günü havanın yağışlı olmasına rağmen erken saatte düştük yollara ve Çan'a doğru hareket ettik. Neyse ki etkinlik boyunca yağmur yağmadı. Tam herkes evine doğru hareket etmeye başlarken müthiş bir yağış başladı... Neyse ki yağmur, etkinliği yapmamıza müsade etti.
 
İkramları ve hediyeleri için Çan belediyesi İtfaiye müdürlüğü, Kızılay ve TRAC gönüllüleri olarak tüm Çan ekibine tekrar teşekkürlerimi sunarım. TA1AAT/3 73!